Winkel open op
zaterdag
16
juli
Bestellingen
nog niet open !
Winkel open op
zaterdag
9
juli
Bestellingen
afgesloten

Francken CommV is een familaal melkveebedrijf met 2 bedrijfslocaties te Essen-Horendonk waarbij oog is voor dierenwelzijn, duurzaamheid en innovatie. We zijn er van overtuigd dat het vandaag de dag belangrijk is om efficiënt voedsel te produceren door een stijgende bevolking en een dalend landbouwoppervlak. Dit neemt echter niet weg dat wij niet werken aan een duurzaam verhaal. De koeien worden hier verwend met onder andere koeborstels, een automatische mestrobot, diepstrooiselboxen om zacht te kunnen liggen en gefilterd drinkwater. Daarnaast wordt er ook in verschillende groepen gewerkt om een zo aangepast mogelijk rantsoen te geven. Binnen dit rantsoen wordt er gewerkt met zoveel mogelijk eigen geteelde producten waaronder bijvoorbeeld winterrogge en wordt er (aangekochte) bierdraf en bietenpulp (bijproducten van de voedselindustrie) bijgevoederd. Zonnepanelen zorgen er voor dat er energiezuinig wordt gewerkt. Zo trachten we ook ons steentje bij te dragen aan het sluiten van de kringloop met het oog op een goede opbrengst en een zuinig gebruik van grondstoffen en energie, maar ook op zo min mogelijk belasten van klimaat, milieu en natuur. De geproduceerde melk wordt geleverd aan FrieslandCampina waarbij ook de bedrijfsgeest van dierenwelzijn, duurzaamheid en innovatie wordt doorgetrokken.

‘t Paradijsje
Silvesterlaan 8
2910 Essen

  www.hetparadijsje.be

Koen Michielsen Webdesign ©2022 - CoopSaam vzw